Uw keuze

Kinderfysiotherapie in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, en Meerkerk

Kinderfysiotherapeutisch centrum Nieuwegein werkt in midden Nederland  op diverse vestigingsadressen.

Onze therapeuten zijn actief in Nieuwegein, IJsselstein, Vianen, en Meerkerk.

     

   

 

 

 

Balanz Kidz - tegen overgewicht bij kinderen.

Balanz Kidz, programma voor overgewicht bij kinderen 

Wij bieden een multidisciplinair programma voor kinderen met overgewicht en hun ouders. Dit programma heet BALANZ KIDZ.

kinderfysiotherapieDe balans tussen eten en bewegen is heel belangrijk. Als die balans niet goed is kan dat overgewicht tot gevolg hebben.

Overgewicht kan allerlei lichamelijke klachten veroorzaken, zoals suikerziekte en kortademigheid.

Wij werken vanuit een multidisciplinaire aanpak. Namelijk schoolarts (medisch), dietiste (voeding), psycholoog/orthopedagoog (gedrag) en kinderfysiotherapeut (bewegen).

We verzorgen het programma onder en aansluitend aan schooltijd. We hebben de mogelijkheid voor een individuele benadering.

Aanmelding staat open voor alle kinderen met overgewicht. Wij werken samen het Antonius Ziekenhuis en kinderartsen van de GGD.

 

Wat is obesitas en wat is overgewicht?

Wat is overgewicht en wat is obesitas.

kinderfysiotherapie obesitasDe termen overgewicht en obesitas worden vaak door elkaar gebruikt, alhoewel het gaat om twee verschillende begrippen. Overgewicht betekent dat een persoon meer weegt dan normaal voor zijn lengte. Obesitas kan gedefinieerd worden als een vorm van overgewicht die de gezondheid in gevaar kan brengen, het gewicht ligt dan 20% of meer boven het gewicht wat normaal is.

Overgewicht en obesitas zijn in onze maatschappij een steeds vaker voorkomend probleem, zowel bij volwassenen als bij kinderen. De oorzaak hiervoor moet voor een deel gezocht worden in de veranderde levensstijl. We leven tegenwoordig in een consumptie maatschappij. Dat houdt enerzijds in dat voedings- en genotsmiddelen gemakkelijk voorhanden zijn en anderzijds dat door gebruik van auto, computer en TV een inactieve levensstijl eerder bevorderd wordt. De snelle toename van obesitas onder de jeugd is vooral het gevolg van deze verandering in leefstijl.

Obesitas wordt veroorzaakt door een positieve energiebalans.        Positief is dat echter niet. De energiebalans is het evenwicht tussen energie-inname door voedingsmiddelen en energie gebruik in rust, tijdens lichamelijke activiteit en spijsvertering. 

Kinderen horen een licht positieve energiebalans te hebben om energie over te hebben om te groeien. Kinderen met obesitas zijn minder actief in vergelijking met hun niet-obese leeftijdsgenoten en nuttigen meer voedingsmiddelen. Hierdoor ontstaat er een te veel aan positieve energiebalans en worden ze veel te dik en te zwaar.

Het programma Balanz Kidz                   

Gewicht verliezen wordt mogelijk als het calorieverbruik hoger is dan de calorie-inname. 

Gebleken is dat gewichtsreductie door lijnen en/of fysieke training erg lastig is. Daarom kunnen kinderen met overgewicht deelnemen aan ons programma Balanz Kidz. Dit programma is er op gericht om inspanning en een energiebeperkt dieet te combineren.Dit werkt beter om gewicht te verliezen, vooral wanneer niet alleen het kind maar het hele gezin het hieraan meedoet.  

Onderdeel van het programma zijn lessen sport en spel en fitness voor kinderen.

Tezamen met dietist, psycholoog en kinderfysiotherapeut wordt een levensstijl   aangeleerd die overgewicht terugdringt en voorkomt.     

Plezier staat hierbij centraal!